Uw partner voor het inzamelen en verwerken van alle organische restproducten.

De specialist voor levensmiddelenresten, etensresten, keukenafval (swill), gebruikte frituurolie en -vet alsook dierlijke restproducten (beenderen, vlees en vet).

ReFood zamelt sinds eind jaren tachtig keukenafval (swill), etensresten, gebruikte frituurolie en -vet, levensmiddelenresten (verpakt en onverpakt) en dierlijke restproducten in uit de horeca, de detailhandel en uit de voedingsindustrie, om deze vervolgens nuttig en duurzaam te verwerken.

Jaarlijks wint ReFood, in EU, uit meer dan 450.000 ton reststoffen grondstoffen voor de productie van biodiesel, en milieuvriendelijke energie in de vorm van stroom en warmte uit biogasinstallaties.
Het daarbij ontstane vergistingdigestaat wordt in de landbouw gebruikt als hoogwaardige organische meststof. In België is ReFood gevestigd in Bavegem op dezelfde locatie als het hoofdkantoor van Cominbel nv en Revada nv. Vanuit Bavegem opereert ReFood op nationaal niveau.

Dankzij 16 logistieke centra met meer dan 350 speciaal uitgeruste vrachtwagens en 800 medewerkers in EU is ReFood uw betrouwbare dienstverlener.