Gezamenlijke verantwoordelijkheid.

In het licht van stijgende energiekosten en globale uitputting van fossiele brandstoffen, worden alternatieve en duurzame energiewinning steeds belangrijker. ReFood ziet in de toekomst een groot potentieel in de energetische verwerking van levensmiddelen en etensresten. ReFood is nu al marktleider in Duitsland en is ook in andere Europese landen toonaangevend, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland.

Sinds begin 2013 werd het ReFood concept op de Belgische markt geïntroduceerd en wordt in België ondersteund door:

Luc Dewitte CEO Lipa-groep luc.dewitte@wouters.com
Marnix Leybaert Business Unit Manager marnix.leybaert@refood.be
Nick Meylemans Operational manager nick.meylemans@refood.be