Basis en doelen van ons werk

ReFood nv is een dynamische, flexibele, klant- en servicegerichte onderneming , gespecialiseerd in het ophalen en verwerken van organische categorie 3 restproducten met als doel deze om te zetten in -groene- hernieuwbare energie en warmte.

ReFood nv profileert zich als betrouwbare partner in duurzaam organisch afvalbeheer, wij geven organische restproducten een tweede leven. ReFood nv focust zich voornamelijk op het ophalen en verwerken van volgende organische categorie 3 restproducten; 

 • SWILL (keuken – en etensresten)
 • Gebruikte frituuroliën en -vetten
 • Onverpakte levensmiddelen (oa groenten & fruit)
 • Verpakte levensmiddelen
 • Visresten
 • Beenderen, vlees en vet
 • Brood- en banketbakkerij producten
 • Organische restanten uit voedselproductie

Alle opgehaalde producten krijgen via ReFood een tweede leven. Ze worden volgens de wettelijke richtlijnen op een uiterst efficiënte manier opgehaald en verwerkt tot grondstoffen voor biodiesel, veevoeding, petfood, oleochemie, en biogascentrales. Op deze manier wordt duurzame en -groene- elektrische en thermische energie gewonnen. Het digestaat afkomstig van de biogasinstallatie(s) kan terug worden ingezet als organische meststof.

Zo profileert ReFood nv zich als een duurzame en betrouwbare ophaler/partner voor :

 • de FoodService; oa. frituren, restaurants, hotels, snack-bar en catering (individuele catering alsook sociale catering).
 • de institutionele keuken; oa. ziekenhuizen, scholen, rust- en verzorgingstehuizen en openbare instellingen.
 • de detailhandel; oa. hypermarkten, supermarkten, lokale buurtwinkels, beenhouwerij en bakkerij.
 • de voedingsindustrie; oa. zuivel (melk-ijs-kaas), sausfabrikanten, vlees-en visverwerkende industrie.

Het doel van ReFood nv is een langdurige, rendabele professionele relatie op te bouwen met hun leveranciers en hun klanten. Om dit doel te bereiken, wordt er in de bedrijfsfilosofie steeds gestreefd naar :

 • gerichte, flexibele professionele klanten/leverancier service
 • een optimale logistieke begeleiding met een moderne, verzorgde en aangepaste vloot
 • 100% garantie van een tijdige ophaling
 • een up to date opslag en productie/verwerkingsomgeving 

Deze positionering van het bedrijf is een eis én een verplichting. Wij zien het als onze hoofdtaak om door ons dagelijks handelen in het ondernemen, de groep en haar divisies in hun marktpositie te versterken en voortdurend verder te ontwikkelen.

De klanten

Alleen onze klanten maken het bestaan van onze onderneming mogelijk. Hun behoeften en wensen staan centraal bij ons dagelijks handelen. 

De kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening en van onze producten vormen de basis voor tevreden klanten. Door omvangrijke kwaliteitsgarantiesystemen wordt onze claim betreffende de beste dienstverlening en producten onderbouwd. Alleen als de medewerkers zich vereenzelvigen met het doel van de hoogst mogelijke kwaliteit, kunnen we deze claim waarmaken. 

De maatschappij/het milieu

Wij maken deel uit van de maatschappij en zien het als onze taak, om aan de verhoging van het algemeen welzijn aan het behoud van het milieu en aan de natuurlijke basis van ons bestaan, een bijdrage te leveren. Economie en ecologie beschouwen wij niet als strijdig met elkaar. De best mogelijke combinatie van deze twee factoren is een centraal onderdeel van ons handelen als onderneming. 

De mensen

Slechts met de hulp van zeer gemotiveerde mensen is het voor ons mogelijk om optimale diensten aan onze klanten te leveren. Een goede opleiding en een doelgerichte ontwikkeling van onze medewerkers vormt daarom de basis voor kwalitatief hoogwaardige dienstverleningen.

De opbrengsten

Hoge eisen qua rendement op het ingezette kapitaal maken investeringen en innovaties mogelijk. Het ingezette kapitaal wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt om onze klanten een zeer goede kwaliteit van producten en diensten tegen aantrekkelijke prijzen te kunnen aanbieden. Door investeringen in onderzoek, ontwikkeling, technologie en opleiding waarborgen wij op duurzame wijze de positie van onze onderneming.

Verantwoord handelen

Het in acht nemen van wettelijke en ethisch morele randvoorwaarden vereist een hoge mate van persoonlijke integriteit, die wij van iedere individuele medewerker verwachten en eisen.