Gebruikte frituurolie en -vet

Opgehaalde containers met gebruikte frituuroliën en -vetten worden naar onze zuster-onderneming Eurofat gebracht waar men verschillende verwerkingslijnen heeft om zowel verpakt als bulkmateriaal te verwerken.

Verpakte goederen worden na aanname eerst gebroken (vermalen) en afgezeefd zodoende de vreemde materialen (verpakking) machinaal kunnen verwijderd worden.

Binnengekomen frituurvetten worden eerst gesmolten om nadien te filteren. De vloeibare olie wordt nadien nogmaals gedecanteerd (ontwateren) om nadien in grote opslagtanks te wachten op hun nieuwe nuttige bestemming.

Alle verwerkte oliën en vetten krijgen een tweede leven in de biodiesel industrie.