SWILL & verpakte en onverpakte levensmiddelen

Wanneer SWILL en/of levensmiddelenresten in de aannamehal van onze ReFood-vestiging binnenkomen, worden deze eerst vermalen, verkleind, afgezeefd en gefilterd. Vervolgens worden verpakkingen zoals karton en plastic, evenals overige vreemde stoffen machinaal in verschillende processtappen verwijderd. (verder afzeven, hydrocycloon, decanter,…).

Voordat de etensresten in de vergistingstank van de biogasinstallatie ingevoerd worden, worden de organische reststoffen ruim een uur bij een temperatuur van meer dan 70 graden Celsius in de zogenaamde hygiënisator verhit, zodat ze kiem- en ziektevrij worden gemaakt (pasteurisatie).

De aanwezige olie in deze organische massa wordt nogmaals onttrokken. Via vergisting wordt uit deze organische reststromen energie teruggewonnen.

De meest recente technieken

Onze technici zijn voortdurend bezig met het optimaliseren van de door ReFood gebruikte installatietechnieken. Bij de productie van biogas ontstaan gewoonlijk kleine hoeveelheden zwavelwaterstof. ReFood filtert deze schadelijke stof eruit en voert enkel zuiver biogas aan naar de warmte-krachtkoppeling. Hierdoor waarborgen wij niet alleen de veiligheid van onze medewerkers, maar hebben ook de restgassen die bij de stroomproductie vrijkomen beduidend lagere emmissiewaarden, dan voorgeschreven. Een bijkomend onderwerp waar onze technici continu naar streven, is de veredeling van biogas tot aan de kwaliteit van aardgas. Dit opent in de toekomst eventueel bijkomende toepassingsgebieden, bijvoorbeeld in tankstations voor biogas.