ReFood geeft gas!

Het proces waarbij biomassa in afwezigheid van zuurstof wordt omgezet in biogas, kan in de natuur ook in moerassen worden waargenomen. Het organische materiaal voor de ReFood-biogasinstallaties bestaat uit biologisch afval zoals levensmiddelenresten en keukenafval / swill of het materiaal dat afkomstig is uit vetputten.

In de vergistingstank van de biogasinstallatie zetten micro-organismen de complexe koolhydraten, eiwitten, en vetten eerst om in eenvoudige organische bouwstenen zoals suikers en vetzuren door middel van hydrolyse. Omgevingsvariabelen zoals temperatuur en pH-waarde spelen daarbij een belangrijke rol. Deze tussenproducten worden door miljoenen bacteriën verder omgezet in azijnzuur en uiteindelijk in biogas, dat afhankelijk van de kwaliteit van het vergisting substraat uit meer dan 65% methaangas bestaat. In speciale generatoren wordt het methaangas gebruikt om stroom en warmte te produceren.

Bio-energie voor een groene toekomst

ReFood biedt haar klanten met de vergisting van levensmiddelenresten, etensresten en keukenafval / swill in haar biogasinstallaties een betrouwbaar en milieuvriendelijk verwerkingstraject aan. De omzetting van methaangas in elektriciteit levert een bijdrage aan de productie van groene stroom en aan het behouden van natuurlijke reserves. Zelfs het vergisting digistaat kan na het proces in de landbouw gebruikt worden als hoogwaardige organische meststof.

ReFood is voorbereid op de eisen van de energiemarkt in de toekomst. Bijkomende milieuvriendelijke biogasinstallaties in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en België worden gepland of zijn reeds in aanbouw. ReFood bewijst hiermee een vooruitziende blik - zowel als betrouwbare afvoerende en verwerkende partner, als producent van milieuvriendelijke en duurzame energie.