Digitaal te traceren reststoffen

Wanneer onze medewerkers bij de klant komen, nemen zij het aantal en de grootte van de containers op, evenals de inhoud en de vulniveaus, de datum en de tijd van de dienstverlening - dit gebeurt volledig digitaal met behulp van een mobiel leesapparaat. De dagelijkse inzameling gebeurt zodoende zonder onnodige verspilling van papier.

Dankzij de digitale communicatie hebben onze medewerkers de mogelijkheid om flexibel in te springen op wijzigingen en op korte termijn nieuwe klanten op te nemen in de routeplanning.

Op aanvraag kunnen klanten documentatie verkrijgen van onze verleende diensten in de vorm van het "vierde handelsdocument". Klanten kunnen dit telefonisch, per fax of per e-mail opvragen bij onze ReFood-vestiging. De archivering van de documentatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van ReFood en is op elk moment en voor iedere periode opvraagbaar. Ook kan voor klanten een internetportaal ter beschikking worden gesteld om de bediening op te vragen.