Zinvolle producten.

De keuken- en etensresten uit uw restaurant, de verpakte- en onverpakte levensmiddelen uit het schap van de supermarkt , beenderen/vlees en vet uit de beenhouwerij en uw gebruikte frituurolie , al deze restproducten geeft ReFood een nuttig 2e leven.

Voor de duurzame verwerking gebruikt ReFood als innovatieve dienstverlenende en verwerkende onderneming uitsluitend organische materialen die in de levensmiddelenketen niet langer bruikbaar zijn. 

Vanwege hun energetische inhoud, zoals koolhydraten, suiker en vet moeten dergelijke reststoffen niet als afval maar eerder als waardevolle grondstoffen beschouwd worden. ReFood zet deze levensmiddelenresten, die anders gecomposteerd of verbrand zouden moeten worden en een veel beperktere waarde zouden hebben, om in milieuvriendelijke energie.

Wist u bijvoorbeeld dat...

  • onze biogasinstallaties duurzame energie in de vorm van stroom en warmte produceren?
  • ons vergistingproduct alsook beenderenmeel gebruikt wordt als hoogwaardige organische meststof in de landbouw?
  • gebruikt frituurvet en -olie als basisstoffen voor milieuvriendelijke biodiesel dienen?
  • dierlijke bijproducten als grondstoffen gebruikt worden in de oleochemie alsook in de veevoeding en petfood?