Grondstof voor oleochemie en dierenvoeding.

Algemeen

Ingezamelde dierlijke restproducten uit de beenhouwerij worden bij zusteronderneming Cominbel verwerkt tot waardevolle en essentiële grondstoffen voor de productie van veevoeders, petfood, oleochemie en organische meststoffen. Vanwege het verbod van de EU op het vervoederen van dierlijke proteïnen (eiwitten) aan voedselproducerende dieren, worden de dierlijke vetten aangevoerd voor de veevoeding, petfood en de oleochemie. De dierlijke eiwitten worden op hun beurt aangevoerd voor de meststoffenindustrie en de petfood.

Grondstoffen

Cominbel verwerkt, als derde grootste in zijn sector, dierlijke bijproducten van categorie 3, conform de geldende Verordening 1069/2009 & 142/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 03/10/2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten. De grondstoffen voor het bedrijf zijn bijna uitsluitend beenderen en vethoudende bijproducten van slachterijen, vlees uitsnijderijen en beenhouwerijen. De oorsprong betreft zowel runderen als varkens en kleine herkauwers en pluimvee. Typische inkomende materialen zijn de beenderen en het ruw vet vooral van karkassen.