Duurzame energie ontziet het milieu en spaart fossiele reserves.

Op dit moment benut ReFood op vijf locaties in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië biogasinstallaties met een totaal vermogen van ongeveer 20 megawatt (MW).

Stroom uit restmaterialen

Jaarlijks hergebruikt ReFood meer dan 450.000 ton levensmiddelenresten, etensresten en keukenafval / swill voor een nuttige verwerking: uit ongeveer 1 ton organisch restmateriaal ontstaat in de vergistingsinstallatie ca. 150 kubieke meter biogas, dat in gekoppelde generatoren vervolgens in 350 kilowattuur (kWh) stroom en ongeveer 360 kilowattuur warmte wordt omgezet. Op deze wijze produceert ReFood op dit moment duurzame energie voor ongeveer 46.000 doorsnee huishoudens. Bijkomende biogasinstallaties bevinden zich op dit moment in de planningsfase. 

Warmte als bijkomende energiebron

Bij de omzetting van biogas in elektriciteit ontstaat warmte, die wij gebruiken bij interne processen in onze installaties – bijvoorbeeld bij het hygiëniseren/pasteuriseren van levensmiddelenresten die wij standaard gedurende een uur verhitten tot boven de 70° Celsius. Ook bij de reiniging van containers en voertuigen, en bij de verwarming van onze gebouwen maken wij gebruik van warmte die afkomstig is van onze generatoren. Voor een optimaal gebruik van deze thermische energie ontwikkelt ReFood bovendien nieuwe warmteconcepten voor externe bedrijven.