Samen naar een beter en duurzamer milieu.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen restproducten. We recycleren nog steeds te weinig gebruikte huishoudelijke frituurolie en frituurvet.

Uit onderzoek is gebleken dat nog steeds > 50% van de huishoudelijk gebruikte frituuroliën en -vetten niet ingezameld worden en tot op heden nog steeds verdwijnen in de riool of in de tuin met verstopte riolen en grondvervuiling tot gevolg.

Momenteel kan men huishoudelijk gebruikte frituuroliën en -vetten enkel via containerparken inzamelen. De Frit-O-Box wil een alternatief bieden aan de consument om zijn huishoudelijk gebruikte frituurolie en -vet in een makkelijk toegankelijk inzamelpunt te deponeren.

U kan de Frit-O-Box dan ook terugvinden bij uw lokale supermarkt, waardoor ook het aantal inzamelpunten aanzienlijk verhoogt.

www.fritobox.be